Monday, June 9, 2008

Misi Utama Datang ke Makassar.

Inilah tujuan utama kami datang ke Makassar. Jadi utusan pelamaran. Demi
menyatukan dua insan yang jatuh cinta, walau dipisahkan lautan.